Xốp Cách Nhiệt Xps

tấm cách nhiệt xps foam

Xốp Cách Nhiệt Xps Foam

  • Xps foam
  • Vật liệu cách nhiệt
  • Vật liệu chống nóng
Tấm xốp XPS Foam: là sản phẩm được sản xuất từ hạt nhựa PolyStyren nóng chảy, đùn kết hợp tạo xốp bằng công nghệ CO2. Với cấu trúc ô kín, ECO XPS ...