Vecni Cách Điện-Dung Môi

VECNI T239 CH/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ TỰ KHÔ)

VECNI T239 CH/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ TỰ KHÔ)

  • Vecni Cách Điện
  • Dung Môi
Vecni cách điện T239 CH thường  được sử dụng trong việc chế tạo các loại thiết bị điện, động cơ điện, dụng cụ điện, quạt điện, các cuộn dây motor điện... ...
Dung môi hệ sấy khô

DUNG MÔI SV BD/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ SẤY KHÔ)

  • Dung Môi
  • Vecni Cách Điện
Butyl Carbitol là rất hữu ích trong sơn, mực in đòi hỏi dung môi với một tỷ lệ bốc hơi thấp. Butyl Carbitol phục vụ như một dung môi hỗ trợ cho ...
VECNI T239 CM/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ TỰ KHÔ)

VECNI T239 CM/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ TỰ KHÔ)

  • Vecni Cách Điện
  • Dung Môi
Vecni cách điện T239 CM thường  được sử dụng trong việc chế tạo các loại thiết bị điện, động cơ điện, dụng cụ điện, quạt điện, các cuộn dây motor điện... ...
Dung môi hệ tự khô

DUNG MÔI SV BC/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ TỰ KHÔ)

  • Dung Môi
  • Vecni Cách Điện
Butyl Carbitol là rất hữu ích trong sơn, mực in đòi hỏi dung môi với một tỷ lệ bốc hơi thấp. Butyl Carbitol phục vụ như một dung môi hỗ trợ cho ...
VECNI 1032 BH/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ SẤY KHÔ)

VECNI 1032 BH/QUALIPOLY/TAIWAN (HỆ SẤY KHÔ)

  • Vecni Cách Điện
  • Dung Môi
Vecni cách điện 1032 BH thường  được sử dụng trong việc chế tạo các loại thiết bị điện, động cơ điện, dụng cụ điện, quạt điện, các cuộn dây motor điện... ...