Sơn Chống Nóng

Sơn cách nhiệt chống nóng

Sơn Phủ Cách Nhiệt Chống Nóng

  • Vật liệu cách nhiệt
  • Vật liệu chống nóng
  • Sơn cách nhiệt
Sơn Cách Nhiệt Chống Nóng Công cụ sử dụng: Con lăn, cái bay, máy phun, cọ quét Thời gian khô: Sơn lại: 3~4 giờ. Khô hoàn toàn: 6~8 giờ. Lớp phủ thực tế: Thùng: ...