Silicone Làm Khuôn

Silicon RTV 828 Tạo Khuôn

Silicon RTV 828 Tạo Khuôn

  • Silicon Khuôn
  • RTV 828
  • Silicon RTV 828
Được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực chế tạo màng khuôn. Các loại màng khuôn được làm từ Silicon, đặc biệt được sử dụng để sản xuất các mặt ...