Pu Foam Cứng Hệ Giả Gỗ

Polyol tỷ trọng cao giả gỗ

POLYOL VORACOR™ CS 1068/DOW/USA

  • Polyol
  • Pu foam
  • Foam cứng giả đá
Nguyên liệu POLYOL VORACOR™ CS 1068: Là một dạng polyol thích hợp sản xuất các mặt hàng giả gỗ trong lĩnh vực trang trí nội thất và công trình xây ...
polyether polyol apx 7070

POLYOL APX 7070/POLYTECH LIMITED/TAIWAN

  • Pu foam
  • Pu foam cứng
  • Pu foam giả gỗ
Nguyên liệu POLYOL APX 7070  Polyol có công thức AG-7086 được thiết kế để sử dụng với MDI polyme PM-400 cho hệ thống giả gỗ. Nó phù hợp để sản xuất ...