Keo Dán Inox

Keo dán Inox

Keo Dán Inox Ivoramer™ MS 7045/DOW/USA

  • Keo dán
  • Keo dán inox
  • Keo Pu
Keo dán VORAMER™ MS 7045 / PAPI™ 27 POLYMERIC MDI là chất kết dính polyurethane hai thành phần, không dung môi, được thiết kế để sản xuất thép, nhôm, tấm GRP ...